خدمت

ارائه خدمت در محله های کرامت
ارائه خدمت رایگان به مردمان محله های کرامت شهرستان آبیک
عکس

گزارش تصویری از ارائه خدمت در محله های کرامت شهرستان آبیک

ویزیت و داروی رایگان (عمومی، تخصصی،زنان )

میز خدمت

دسته بندی

برچسب‌ها