تولید محتوا

تولید بیش از 7 سری نمایشگاهی
70 اثر نمایشگاهی در سری نمایشگاهی موضوعات اجتماعی
عکس

معاونت اجتماعی سپاه استان قزوین 70اثر در قالب 7 سری نمایشگاه با موضوعات اجتماعی تولید و آماده انتشار نموده است و تمامی آثار در تابلو های 50 در 70 سانت جهت بازدید عموم مردم تهیه شده است.

دسته بندی

برچسب‌ها