نمایشگاه کار آفرینان برتر

افتتاحیه نمایشگاه کار آفرینان برتر
افتتاحیه نمایشگاه کار آفرینان برتر در دانشگاه کارشهرستان البرز
عکس

گزارش تصویری از افتتاحیه نمایشگاه کارآفرینان برتر در دانشگاه کار شهرستان البرز با حضور افراد کارآفرین و زنان بی سرپرست محله های کرامت شهرستان البرز

دسته بندی

برچسب‌ها